Privacy

Dermatopigmentatie beschermt uw privacy.

De informatie die wij vergaren en opslaan tijdens het normale gebruik van de site helpen het gebruik van de site op te volgen. Het komt de verdere ontwikkeling van de site ten goede. Bovendien wordt uw privacy gerespecteerd en geen persoonlijk identificeerbare gegevens vergaard of opgeslagen.

Wanneer je contact met ons opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren (je naam, postadres, e-mail adres, de aard van je verzoek en eventueel nog andere gegevens) met de bedoeling te kunnen voldoen aan je verzoek. Deze informatie zal ons helpen je achteraf informatie te bezorgen die relevant is voor je behoeften. Je mag geen informatie over andere leden van je gezin verstrekken zonder hun toestemming.

Alle persoonlijke gegevens die eventueel worden verstrekt, zullen opgenomen worden in een bestand.
De verantwoordelijke van het bestand is de bedrijfsnaam Dermatopigmentatie®. Deze gegevens zijn bestemd voor de verkoop en de promotie van producten van de bedrijfsnaam Dermatopigmentatie®. De Wet van 8 maart 1992 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens.

Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen bijgehouden door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.